Usługi koparką

image

Oferujemy usługi koparką:

* roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę
* niwelowanie terenu, plantowanie terenu
* wykopy pod fundamenty
* wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne
* wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, baseny
* załadunek ziemi i kruszywa
* korytowanie pod drogi i kostkę brukową
* usług w zakresie melioracji (kopanie i odmulanie rowów - stawów)
* rozbiórka budynków mieszkalnych, przemysłowych, nawierzchni dróg i parkingów
* wyburzenia obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, przemysłowe, inżynieryjne, hale magazynowe i przemysłowe i inne)